AboutAbout

Hoe ben ik KNAP?

HOE BEN IK KNAP

Volledig leven door je eigen talenten en gaven te ontdekken

Bij REKI doen kinderen al spelend, kijkend en luisterend veel ervaringen op.

Leren is veranderen, door nieuwe uitdagingen en prikkels te ervaren en eigen te maken.

Vanaf september 2021 heeft REKI een Positief Gezond activiteitenprogramma voor kinderen van 4-13 jaar ontwikkeld. Eén van de onderdelen uit dit programma is ‘Hoe ben ik KNAP’, een observatiemethode met een eigen verhaal!

Meervoudige intelligenties, een ontdekkingsreis naar jezelf

Voor deze observatiemethode maakt REKI gebruik van de theorie van de Meervoudige Intelligentie (MI) van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Kinderen hebben verschillende soorten intelligenties. Gardner onderscheid acht intelligenties die we ‘KNAPS’ noemen: Samenknap, Beweegknap, Taalknap, Beeldknap, Rekenknap, Muziekknap, Natuurknap en Zelfknap.

In 2022 worden ook Techniekknap en Filosofieknap meegenomen.

REKI heeft een vragenlijst op de 8 MI ontwikkeld en prikkelt elk kind om te vertellen hoe KNAP hij/zij is.

Onze visie

Elk kind is uniek, heeft een eigen nieuwsgierigheid en interesse in zichzelf en die ander. Door gebruik te maken van de 8 MI, mag en kan elk kind een vrije keuze maken in eigen ontwikkeling. In sommige MI is het kind sterker dan in andere. Dat is prima! Op verschillende manieren kan elk kind ‘KNAP’ zijn in eigen talenten en gaven.

Doel versterken eigen kracht en positief gezond zelfbeeld

Ons doel is het verder ontwikkelen van een positief & gezond zelfbeeld, aandacht voor eigen talenten & gaven, ontdekken diversiteit in jezelf en die ander. Het prikkelen en uitdagen van jezelf in combinatie met nieuwsgierigheid en interesse naar die ander.

Die diversiteit maakt het zowel voor je kind, het andere kind, en de life coaches een uitdaging om de vraag te stellen:

‘Hoe ben ik KNAP’

               en

‘Hoe ben jij KNAP?’

De antwoordgever en verteller

Je kind beantwoordt de vragen zelfstandig op een eigen unieke manier. Bij elke MI geeft je kind zijn/haar eigen mening of uitleg over hoe hij/zij KNAP is. De life coach, als vragensteller, krijgt daardoor verrassende antwoorden en stelt ook vervolgvragen. Het gaat er niet om of het antwoord waar of niet waar is, het gaat om de beleving met elkaar in het 1-op-1 moment, die beiden zijn aangegaan.

De eerste lezers en schrijvers van het slotwoord

De andere life coaches kijken hierna samen naar het totale script en schrijven een slotwoord. De ouders kunnen dit op het einde van het eigen verhaal lezen. 

Nu is het aan jou

Hierna krijgen de ouders dit unieke gesprek in een eigen verhaal, geschreven door hun kind, te lezen.

Focus gericht op bewuster worden van jezelf

De life coach, die de vragen stelt in het 1-op-1 moment, zorgt voor een speelse, vrolijke manier zodat je kind de vragen op een ongedwongen manier beantwoordt. Ze stelt soms een vervolgvraag of gaat in op het antwoord dat je kind geeft. Soms ontstaat er spontaan een kort gesprek dat mogelijkheden biedt om de vertrouwensband met elkaar te versterken.

Hierna lezen ook de andere life coaches het verhaal en verwerken hun eigen ervaringen erin.

De kracht van jezelf in de schijnwerper zetten

Door jezelf in de schijnwerper te zetten, word je bewust van je eigen KNAP(S) en mogelijkheden.

Als je in jezelf gelooft, krijg je meer zelfvertrouwen en wordt je zelfbeeld versterkt. Misschien daagt het je ook uit om nieuwe uitdagingen aan te gaan en word je nieuwsgierigheid naar die ander en vraag je Hoe ben jij KNAP?

Meer verbinding  met jezelf en die ander is goed voor je brein

Door het schrijven van je eigen verhaal wordt je kind bewust dat lichaam en geest een eenheid vormen. Positief over jezelf nadenken, voelen hoe KNAP voelt en dit uit te spreken zorgen voor bewustwording en bewustzijn. Door jezelf een compliment te geven, voelt je brein zich ook geliefd en sta je open voor die ander en de wereld. Elk zonnestraal op het gezicht van je kind omdat hij/zij KNAP is, biedt ook een waardevol succesmoment voor je kind en de life coaches. Dat zorgt voor meer verbinding met elkaar!