About

Klachten of opmerkingen

Het tweede huis voor jouw kind!

“Bent u tevreden, heeft u een idee, tip en/of opmerking, deel het met ons!”

Samen met u kunnen we onze kinderopvang nog professioneler en leuker maken! Bent u niet tevreden met de huidige gang van zaken, wacht dan niet en vertel het ons! Spreek uw mentor, een pedagogisch medewerker of directeur Conny Immers aan of stuur een mail naar info@reki.nl. Wij zijn altijd bereid met u mee te denken en geven zo spoedig mogelijk antwoord.

Interne klachten

Ouders kunnen een ander idee hebben over de uitvoering van onze kinderopvang. Wij vinden het fijn als u met ons uw klacht eerst intern wilt bespreken en vragen u direct contact op te nemen met de betrokkene, uw mentor of een pedagogisch medewerker om de klacht mondeling te bespreken.

Altijd nemen wij u en uw klacht serieus omdat we het belangrijk vinden om een goede en open communicatie met elkaar te behouden. Het doel is om zo snel mogelijk de klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht het gesprek met de betrokkene, uw mentor of de pedagogische medewerker niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u een formele klacht mailen naar de houder/directeur Conny Immers via info@reki.nl. Zij zal uw klacht intern met het REKI team bespreken en schriftelijk binnen één tot 6 weken antwoord geven. Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u advies vragen bij Klachtloket- kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl . Mocht dit niet voldoende zijn dan kunt u naar de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op www.degeschillencommissie.nl.

Oudercommissie

Als oudercommissie kunt u problemen ervaren met de behandeling van adviezen. De houder/directeur en haar team vergeten bijvoorbeeld advies te vragen, informeren u onvoldoende of wijken niet gemotiveerd af van het advies. De oudercommissie en houder/directeur en haar team zullen eerst de klacht samen mondeling bespreken. De houder/directeur en haar team leven geheimhoudingsplicht na en zorgen dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld in geval er klachten behandeld zijn door de interne of externe klachtencommissie. Mocht dit niet voldoen kan de oudercommissie informatie inwinnen of advies vragen bij het Klachtenloket-Kinderopvang of direct een geschil indienen bij de Geschillencommissie.

About
work

Volg je ons al?

work