About

Klachten of opmerkingen

Ben je tevreden, heb je een idee, tip en/of opmerking, deel het met ons!

Samen met jou kunnen we onze kinderopvang nog professioneler en leuker maken! Ben je niet tevreden met de huidige gang van zaken, wacht dan niet en vertel het ons! Spreek de betrokkene(n) zoals je mentor of de life coach aan of stuur een mail naar info@reki.nl. Wij zijn altijd bereid met je mee te denken en geven zo spoedig mogelijk antwoord.

Interne klachten

Ouders kunnen een ander idee hebben over de uitvoering van onze opvang. Wij vinden het fijn als je met ons de klacht eerst intern wilt bespreken en vragen je direct contact op te nemen met de betrokkene(n) en eventueel de houder.

Altijd nemen wij jou en de klacht serieus!

We vinden het belangrijk om een goede en open communicatie met elkaar te behouden. Het doel is om zo snel mogelijk de klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht het gesprek met de betrokkene(n), de mentor of de life coach niet naar tevredenheid verlopen dan kan je een formele klacht mailen naar info@reki.nl ter attentie van de houder Conny Immers. Zij zal de klacht intern met het REKI team bespreken en schriftelijk binnen één tot 6 weken antwoord geven. Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan je advies vragen bij Klachtloket- kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl Mocht dit niet voldoende zijn dan kan je naar de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vind je op  www.degeschillencommissie.nl.

Oudercommissie

Als oudercommissie kan je problemen ervaren met de behandeling van adviezen. De houder en het REKI team vergeten bijvoorbeeld advies te vragen, informeren je onvoldoende of wijken niet gemotiveerd af van het advies. De oudercommissie, houder en het REKI team zullen eerst de klacht samen mondeling bespreken. De houder en het REKI team leven geheimhoudingsplicht na en zorgen dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld in geval er klachten behandeld zijn door de interne of externe klachtencommissie. Mocht dit niet voldoen kan de oudercommissie informatie inwinnen of advies vragen bij het Klachtenloket-Kinderopvang of direct een geschil indienen bij de Geschillencommissie.

Geen klachten in 2019

Op 12 mei 2020 hebben we van de Geschillencommissie een mail ontvangen waarin bevestigd wordt dat er geen geschillen zijn ingediend in 2019.

In 2019 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over uw organisatie(s) en/of vestigingen. Een mooie prestatie waarmee wij u graag feliciteren!

About