About

Ouderparticipatie

Oudercommissie

Vanaf 1 januari 2018 zijn Heer ten Damme en Mevrouw Eekhout de leden van de oudercommissie.  Vanuit de Wet kinderopvang heeft de oudercommissie het recht REKI te adviseren over o.a. de volgende onderwerpen:

  • Pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsaangelegenheden
  • Beleid veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Klachtenregeling
  • Prijs van de kinderopvang
  • Kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per pedagogisch medewerker, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.

Minimaal vier tot zes keer per jaar is er een overleg samen met het REKI team en de houder over de lopende zaken. Daarnaast is er eerder overleg mogelijk als iets van groot belang is. Tevens voert de oudercommissie met elkaar één of meer overleggen zelfstandig.

Contact

Vragen stellen aan de oudercommissie of aanmelden als lid kan je doen door een e-mail te sturen naar info@reki.nl. Je kan ook een mail in een gesloten envelop doen t.a.v. de oudercommissie, en in de blauwe brievenbus van REKI stoppen.

About