About

Ouderparticipatie

Oudercommissie

Vanaf 1 januari 2018 is Heer ten Damme, vader van Mabel en Kayla (BSO), lid van de oudercommissie. Op dit moment zoeken we nog ouder(s) van kinderen die gebruikmaken van de dagopvang. Heeft u interesse, laat het ons weten. Vanuit de Wet kinderopvang heeft de oudercommissie het recht REKI te adviseren over o.a. de volgende onderwerpen:

• Pedagogisch beleidsplan

• Voedingsaangelegenheden

• Beleid veiligheid en gezondheid

• Openingstijden

• Klachtenregeling

• Prijs van de kinderopvang

• Kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per pedagogisch medewerker, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.

Minimaal vier tot zes keer per jaar is er met Conny Immers, Renate van Winden en Monique van Schaik overleg over de lopende zaken. Daarnaast is er natuurlijk overleg als iets van groot belang is. Ook voert de oudercommissie met elkaar één of meer overleggen zelfstandig

Contact

Vragen stellen aan de oudercommissie of aanmelden als lid kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@reki.nl. U kunt ook uw mail in een gesloten envelop doen t.a.v. de oudercommissie, en in de blauwe brievenbus van REKI stoppen.

About
work

Volg je ons al?

work