About

Over REKI

About
work

Over REKI

Sinds 2019 is REKI een Gezonde Kinderopvang geworden.

Gezonde Kinderopvang staat voor samen werken aan gezond opgroeien. REKI vindt dat elk kind een gezonde start verdient en biedt samen met ouders en kinderen, een gezonde, actieve en veilige omgeving.

Ons REKI team geeft zelf het gezonde voorbeeld.

Ons enthousiaste team van life coaches zijn 4 tot 5 dagen  aanwezig waardoor zij het ‘vaste gezicht’ en aanspreekpunt voor ouder en kind zijn. Zij zorgen met veel plezier voor een huiselijke en warme sfeer waarin jij en je kind zich thuis voelen. Je kind kan zichzelf zijn bij REKI en zich op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelen.

Jezelf, de ander en de wereld ontdekken, op een ontspannen manier, is de uitdaging die wij graag aangaan met jou en je kind.

Wij zijn REKI

If you are lucky enough to be different, don’t ever change!

Houder Conny Immers van kindcentrum REKI is al 31 jaar enthousiast met opvang bezig. Ze is een voorstander van een leven lang leren en moedigt het REKI team aan om steeds uit de comfortzone te komen en de eigen horizon te verruimen. Als coach vindt Conny het belangrijk dat iedere medewerker vertrouwen heeft in eigen kunnen, positief denkt over zichzelf, werkt aan eigen talenten, capaciteiten en open staat voor nieuwe veranderingen en inzichten. Als je persoonlijke ontwikkeling blijft groeien en je emotioneel in balans bent dan zien kinderen dat in je lichaamstaal en de manier waarop je met anderen omgaat.

The 1001 critical days

REKI steunt het manifest The 1001 critical days uit Engeland. https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_NVO_website/Dossier-Overig/Manifest-1001-kritieke-dagen/5420-1/1001kritiekedagen_juni2015.pdf

Wij erkennen de noodzaak van vroege effectieve voorlichting en hulp aan ouders en hun baby. De eerste 1001 dagen (van conceptie tot 2 jaar) zijn voor een gezonde ontwikkeling van je kind cruciaal.

Goede en veilige hechting

Voor een goede hechting is het van belang dat er niet te veel verschillende mensen zijn die voor je kind zorgen. Kies je voor REKI dan ben je verzekerd van gespecialiseerde pedagogisch medewerkers die 4 tot 5 dagen aanwezig zijn om jou en je kind bij te staan.

Een veilige hechting is van belang omdat het veel invloed heeft op de ontwikkeling van het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van je kind. Het belang van het opbouwen van een goede emotionele band met je kind doen we stap voor stap door een warme, relaxte, open en positieve houding aan te nemen waardoor je kind zich veilig kan hechten.

Onze specialisten nemen altijd de tijd voor je kind. Zij willen je kind echt leren kennen en reageren direct sensitief responsief op signalen die afgegeven worden. Zij benoemen wat ze zien en doen, luisteren actief met hun handen en gezichtsuitdrukking naar je kind. Verzorgingsmomenten worden beschouwd als een activiteit samen met je kind en rituelen worden samen met je kind opgebouwd zoals een vast liedje zingen voor het eten of voorlezen voor het slapen gaan.

Life coaching

Ieder kind verdient een gelijke kans op een gezond en gelukkig leven!

Vanaf de eerste dag bepaalt je kind de eigen regie in ontwikkeling en groei. Wij geloven dat je kind het zelf kan doen en benaderen je kind positief. Door life coaching zijn onze specialisten bewust van hun voorbeeldfunctie en kan je kind een positieve levenshouding en positief zelfbeeld ontwikkelen.

Onze specialisten laten je kind op eigen wijze en in eigen tempo de verschillende ontwikkelingen ontdekken. Door interactieve vaardigheden te gebruiken volgen ze je kind, dagen uit, stimuleren en belonen. Ze maken duidelijk dat een fout gemaakt mag worden omdat het een leerkans is, zijn trots op je kind en durven los te laten. Ook bieden zij je goede informatie en begeleiding over de omgang met je kind.

Little steps

Onze specialisten zorgen voor een ontspannen en warme sfeer waarin je kind elke keer weer wordt uitgedaagd om een stapje verder te gaan. Lukt dat niet in één keer dan vangen zij je kind op en wordt samen onderzocht hoe dat komt of wat er gebeurd is. Samen proberen toch een stap vooruit te doen, schept vertrouwen, en biedt je kind een nieuwe kans om de volgende stap weer zelfstandig te nemen.

Allrounder  

Als allrounder in omgang met emoties weten onze specialisten een verdrietig moment om te vormen in een leermoment. Zij beantwoorden als mentor je vragen, houden de ontwikkelingen van je kind bij in een observatiesysteem, geven informatie en verwijzen door naar andere deskundigen. Zij zijn gespecialiseerd omdat zij verschillende trainingen hebben gedaan of volgen op het gebied van gezondheid, beweging, baby care en educatie. Ook zijn zij zich ervan bewust dat je een dag positief begint en positief afsluit!

Vroegtijdse educatie en activiteitenprogramma

Kinderen maken de beste start in hun leven als de jonge hersenen zich in de eerste twee jaar optimaal kunnen ontwikkelen. Vanaf de geboorte tot 18 maanden worden er in de hersenen verbindingen gemaakt met een snelheid van een miljoen verbindingen per seconde! Wij erkennen het wetenschappelijk belang van het stimuleren van de hersenen vanaf de geboorte en hebben een vroegtijdse educatie programma ontwikkeld.

Onze specialisten, die in het bezit zijn van een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) diploma, weten uit ervaring dat de huidige vorm van de VVE helaas niet werkt omdat dit pas geboden wordt aan kinderen vanaf 2,5 jaar en dit is na de 1001 critical days.

Daarnaast is de VVE een programma dat alleen gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand van kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 tot 6 jaar te verminderen.

Het is een schools programma en gaat niet uit van het eigen kunnen van elk kind.

Ons vroegtijdse educatie bestaat uit een activiteitenprogramma dat vernieuwend, speels en uitdagend is. Het is gericht op stimulans van meerdere ontwikkelingen en het prikkelen van je linker-en rechterhersenhelften. Het activiteitenprogramma wordt regelmatig ververst zodat het uitdagend blijft om eraan mee te doen.

Duizend-en-een-woorden

Wij maken gebruik van Duizend-en-een-woorden, de allereerste Nederlandse woorden voor anderstalige peuters en kleuters. De woorden zijn verzameld uit de Welkom-lijst van het Piramideproject en de lijst Schlichting.

Expat kinderen

Kinderen van expat ouders bieden wij gastvrij een tweede thuis! Onze specialisten zorgen dat je kind in een ontspannen en leerrijke omgeving zich veilig en gezond voelt om zich te ontwikkelen. Wij spreken Engels, respecteren je cultuur, normen en waarden en willen er voor jou en je kind zijn.

Eigen gaven en talenten ontwikkelen

Je eigen gaven en talenten in een kansrijke omgeving ontwikkelen is voor ieder kind essentieel. Educatie bij REKI is de sleutel tot een toekomst die deuren opent!

Positief geloven in jezelf

Wanneer je kind minimaal 3 dagen per week bij REKI verblijft, wordt er een goede basis gelegd voor de toekomst. Onze specialisten leren je kind zijn unieke ‘Ik’ te ontdekken, die met niemand anders te vergelijken is, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Je kind leert positief te geloven in zichzelf en de eigen capaciteiten. Door voor je kind positieve kansen en verwachtingen te creëren wordt elk stapje, voor of achteruit, een succes en krijgt je kind een hogere eigenwaarde. Wanneer je iets goeds verwacht en bereid bent er moeite voor te doen, is de kans groter dat je het krijgt!

work