About

Soorten overeenkomsten & voorwaarden

Dagopvang

Opvang op maat

Waarom kiezen voor REKI: U bepaalt uw eigen opvangdagen, uren en overeenkomst! U betaalt dus nooit voor uren die u niet nodig heeft!

Opvangdagen : maandag tot en met vrijdag

Openingstijden: 07:00-18:00 uur

Opvanguren : u kunt een combinatie maken van uren (11,10,9,8,7,6,5,4 en 3 uren), neem een kijkje op onze tarievenlijst.

51 weken overeenkomst

Met een 51 weken overeenkomst kiest u voor zekerheid en heeft u recht op extra voordelen.

Bonus

Alleen in een 51 weken overeenkomst hebben ouders jaarlijks (in een kalenderjaar) recht op een bonus. Wanneer kinderen gebruik maken van 2 dagen opvang per week hebben ouders jaarlijks recht op 2 dagen extra opvang op de tijden van die dagen (bijvoorbeeld dagopvang: 8:00-18:00 uur).

Ruildag 51 weken overeenkomst

Ouders hebben recht op 2 ruildagen jaarlijks (in een kalenderjaar) wanneer kinderen 2 vaste dagen per week gebruik maken van de opvang. Ruildagen dienen binnen dezelfde week ingezet te worden.

48 weken overeenkomst

Met een 48 weken overeenkomst maakt u jaarlijks (in een kalenderjaar) 3 aaneengesloten weken geen gebruik van de opvang. Voorwaarde is dat u uiterlijk 6 weken van te voren uw 3 weken aaneengesloten verlof doorgeeft via info@reki.nl . Het door u opgegeven verlof wordt niet in rekening gebracht en niet door de boekhouder automatisch geïncasseerd. Erkende Feestdagen, sluitingsdagen en week 52 tellen niet mee als vakantiedagen omdat REKI gesloten is en geen opvang biedt.

Ruildag 48 weken overeenkomst

Ouders hebben recht op 2 ruildagen jaarlijks (in een kalenderjaar) wanneer kinderen 2 vaste dagen per week gebruik maken van de opvang. Ruildagen dienen binnen dezelfde week ingezet te worden.

40 weken overeenkomst

Bij een 40 weken overeenkomst is er alleen opvang tijdens de schoolweken en reguliere schooltijden (exclusief schoolvakanties en margedagen) in een kalenderjaar. Bij deze overeenkomst is het niet mogelijk om dagen te ruilen. U kunt wel gebruikmaken van extra uren tegen betaling.

Flexibele opvang (alleen af te nemen in een 51 weken overeenkomst) Met een flexibele overeenkomst kunnen ouders een vast aantal uren per week afnemen.

Deze uren kunnen verspreid worden over één dag per week of twee halve dagen per week.

-Voor deze overeenkomst geldt het flexibel uurtarief (zie tarievenlijst).

-De dagen en uren dienen uiterlijk 2 weken van tevoren via de mail doorgegeven te worden.

De strippenkaart

U wilt uw kind langzaam laten wennen aan de opvang bij REKI. U kiest voor een strippenkaart met een langzaam opbouw van opvanguren naar de door u gewenste opvanguren. Met een strippenkaart koopt u minimaal 3 uur per dag opvanguren in, bouwt die op per volgende dag of week naar de gewenste aantal uren. Een strippenkaart is voor een duur van 4 weken mogelijk. Het uurtarief is € 8,00 (wentarief, zie tarievenlijst).

Buitenschoolse en vakantieopvang

BSO

Stel uw eigen BSO opvangdagen, uren, combinaties en overeenkomst samen voor uw kind!

REKI biedt wekelijkse BSO vanaf 11:30 uur tot 18:00 uur aan. Onze tarieven zijn inclusief het vervoer van school naar REKI (15 minuten). Voorbeeld van berekening: De school van uw kind is om 11:45 uur uit en u vult op het inschrijfformulier bij tijden 11:30 uur tot 18:00 uur in (zie tarievenlijst BSO ).

51 weken overeenkomst

Wanneer gekozen wordt voor dit maximaal opvangaanbod, kiezen ouders voor zekerheid tegen een aantrekkelijke prijs. Deze overeenkomst biedt de meeste flexibiliteit tegen het meest aantrekkelijke tarief. Uw kind wordt op de vaste wekelijkse opvangdag(en) van school gehaald (40 weken) en maakt op de vaste opvangdag in alle vakanties gebruik van de vakantieopvang van 8:00-18:00 uur (11 weken). Onze pedagogisch medewerkers gaan naar verschillende scholen en de tarievenlijst BSO is hierop aangepast.

Bonus

Alleen in een 51 weken overeenkomst hebben ouders jaarlijks (in een kalenderjaar) recht op een bonus. Wanneer kinderen gebruik maken van 2 dagen opvang per week hebben ouders jaarlijks recht op 2 dagen extra opvang op de tijden van die dagen (bijvoorbeeld 15:00-18:00 uur) . In de BSO kunnen vakantiedagen ingezet worden voor een studiedag of andere vakantiedag.

Ruildag

Ouders hebben recht op 2 ruildagen jaarlijks (in een kalenderjaar) wanneer kinderen 2 vaste dagen per week gebruik maken van de opvang. Ruildagen dienen binnen dezelfde week ingezet te worden.

Early bird days

Tijdens de twee weken durende meivakantie en 6 weken zomervakantie kan gebruik gemaakt worden van de Early bird days, vroegboekkorting, in dagen. Uw kind heeft vakantieopvang voor 2 vaste dagen per week en u gaat in de mei of zomervakantie 2 weken op vakantie. U mag de twee niet afgenomen dagen x 2 weken (4 dagen) in de overige vakanties aanvragen of de 2 dagen kosteloos inzetten voor opvang tijdens schoolvrije dagen. Erkende Feestdagen kunt u niet inzetten omdat die al verrekend zijn in het uurtarief.

45 weken overeenkomst

Deze overeenkomst is een combinatie van 40 wekelijkse BSO dagen en 5 schoolvakanties. Uw kind heeft vaste wekelijkse BSO dagen opvang en op diezelfde dagen maakt uw kind gebruik van de vakantieopvang. U kunt zelf bepalen voor welke vakantie u deze dagen wilt inzetten in het kalenderjaar en geeft dat voor de plaatsing van uw kind aan ons door. Aanvragen na 31 juli 2018 kunnen niet gehonoreerd worden. REKI haalt van verschillende scholen kinderen op, en op de tarievenlijst BSO kunt u het geldend uurtarief van uw keuze vinden.

Ruildag

Ouders hebben jaarlijks (in een kalenderjaar) recht op 2 ruildagen wanneer kinderen 2 vaste dagen per week gebruik maken van de opvang. Ruildagen dienen binnen dezelfde week ingezet te worden.

40 weken overeenkomst

Bij een 40 weken overeenkomst is er alleen opvang tijdens de schoolweken en reguliere schooltijden (exclusief schoolvakanties en margedagen). Bij deze overeenkomst is het niet mogelijk om dagen te ruilen. U kunt wel gebruikmaken van extra uren tegen betaling. Neem een kijkje op onze tarievenlijst BSO om uw keuze van dagen en uren te bepalen.

Vakantieopvang

Vakantieopvang kunt u afnemen voor minimaal 12, 15 of meer dagen en hoeft u dus niet te combineren met wekelijkse BSO. U geeft minimaal 2 weken voor een schoolvakantie via info@reki.nl aan ons door of uw kind gebruikmaakt van de vakantieopvang en op welke dagen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een leuk en gevarieerd activiteitenprogramma. De openingstijden zijn van 08:00-18:00 uur. Uurtarief voor minimaal 12 dagen is € 9,05 per uur.

Heeft u gekozen voor een 40 weken overeenkomst en wilt u dit combineren met vakantieopvang, kies dan voor een combinatie overeenkomst inclusief vakantieopvang. U kiest voor minimaal 12, 15 of meer dagen vakantieopvang.

U kunt ook los een vakantiedag kopen (zie onze tarievenlijst BSO )!

Heeft u eerder opvang nodig voor uw kind? Combineer de vakantieopvang met VSO, voorschoolse opvang, die van 07:00-08:00 uur geopend is.

Flexibele opvang

Voor ouders/verzorgers die onregelmatig werken en op verschillende momenten opvang voor hun kind nodig hebben, biedt REKI flexibele opvang aan. U geeft minimaal 2 weken van te voren uw rooster door via info@reki.nl en wij zorgen dat de opvang geregeld wordt. Deze mogelijkheid kan alleen afgenomen worden als u kiest voor een 51 weken overeenkomst.

Voorschoolse opvang (VSO)

Voorschoolse opvang kunt u afnemen in een 51, 45 en 40 weken overeenkomst. De tijden in de schoolweken zijn van 07:00 tot en met de tijd van de school van uw kind, inclusief vervoer. De tijden in de vakantie zijn van 07:00-08:00 uur. VSO in een flexibele overeenkomst kan alleen afgenomen worden in een 51 weken overeenkomst. Uurtarief is € 9,15 per uur (inclusief vervoer).

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang wordt berekend op de pauze van uw kind en is inclusief vervoer van school naar REKI en terug naar school (40 weken overeenkomst). Uurtarief is € 9,15 per uur.

Strippenkaart

U wilt uw kind langzaam laten wennen aan de opvang bij REKI. U kiest voor een strippenkaart met een langzaam opbouw van opvanguren naar de door u gewenste opvanguren. Met een strippenkaart koopt u minimaal 3 uur per dag opvanguren in, bouwt die op per volgende dag of week naar de gewenste aantal uren. Een strippenkaart is voor een duur van 4 weken mogelijk. Het uurtarief is € 9,00 (wentarief, zie tarievenlijst BSO).

About
work

Volg je ons al?

work